FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

a www.albamilagro.com WEBHELY használatára vonatkozó feltételek

A www.albamilagro.com webhely (továbbiakban: a webhely) az Alba Milagro Nemzetközi Rt. (a továbbiakban: Milagro) tulajdonában áll, és egy, a Milagro által nyújtott on-line információs szolgáltatás. Használata csak az alábbi feltételek elfogadása esetén engedélyezett. Ha nem szándékozik elfogadni ezeket a feltételeket, akkor kérjük, ne használja a webhelyet.

SZERZŐI JOG ÉS VÉDJEGYEK

A webhely tartalmát, ideértve többek között a cikkeket, dokumentumokat, védjegyeket, logókat, képeket, grafikonokat, azok elrendezését és adaptációját szerzői és védjegyjogok védik.

A webhely tartalmazhat olyan képeket, dokumentumokat, logókat és védjegyeket is, amelyek harmadik féltől származnak, akik kifejezetten engedélyezték azok használatát és webhelyen történő közzétételét a Milagro számára. A fent említett harmadik felektől származó anyagok szintén szerzői és védjegyjogi oltalom alatt állnak. Nem személyes használat céljából a Milagro külön engedélye nélkül tilos a webhely tartalmának másolása, módosítása, terjesztése, közzététele vagy használata.

Tilos a webhelyet, ill. annak bármely részét anyagi haszonszerzés céljából értékesíteni vagy terjeszteni. A webhelyen található anyagok csak abban az esetben tölthetők le, ha a letöltést kifejezetten engedélyezték és azt a webhely különböző oldalain kimondottan feltüntették. Az említett engedély csak a letöltött anyag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználására vonatkozik, és bármilyen más felhasználási forma silos.

A Webhely semmilyen tartalma nem tekinthető a harmadik fél részére adott kifejezett vagy hallgatólagos engedélynek a Milagro védjegyek, cikkek, képek, grafikonok, hangok vagy egyéb az adatvédelmi törvények hatálya alá tartozó funkciók használatára az előző bekezdések szerint.

FELELŐSSÉGI KORLÁTOK
a webhelyen található információk tekintetében

Bár a Milagro minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ellenőrizze a webhelyen található információk megbízhatóságát és pontosságát, és hogy az említett információkat naprakészen tartsa, nem garantálja az említett információk helyességét, teljességét vagy aktualitását, és minden felelősséget elhárít a lehetséges hibákért, hiányosságokért vagy pontatlanságokért. Hasonlóképpen, a Milagro nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a webhelyen található információk felhasználásából származik.

A webhely működését illetően

A Milagro nem tehető felelőssé az áramszünet, a rossz telefonkapcsolat és a jelek gyengesége, vagy a rossz internetszolgáltatás miatt, a webhelyhez történő csatlakozás során esetlegesen jelentkező meghibásodásért, a csatlakozás felfüggesztésért, késedelemért vagy rendellenességért, ill. a webhelyről engedéllyel letöltött anyagok által okozott károk miatt , beleértve az elektronikus berendezések vírusok által okozott károsodását is.

A kapcsolódó webhelyek jelenlétét illetően

A Milagro semmilyen felelősséget nem vállal a jelen webhelyhez kapcsolódó bármely más webhely tartalmáért. A Milagro tájékoztatja arról, hogy nem ellenőrzi az ilyen webhelyek tartalmát és harmadik félként nem tehető felelőssé a tartalmukért és anyagaikért -beleértve az azokon közzétett hirdetéseket is-, valamint az általuk kínált termékekért és szolgáltatásokért sem. Az említett termékek vagy szolgáltatások semmiféleképpen sem tekinthetők a Milagro által szponzoráltnak, megosztottnak, támogatottnak.

JOGSZERŰ FELHASZNÁLÁS

A Felhasználó kizárólag jogszerűen és minden esetben a harmadik fél jogainak sérelme nélkül használhatja fel a webhelyet és annak szolgáltatásait. A felhasználóknak különös figyelmet kell fordítaniuk az adatvédelmi törvényekre, a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó jogszabályokra, a személyes adatok védelmére, a számítástechnikai bűnözésre és a telekommunikációra vonatkozó jogszabályokra.

REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK

Minden olyan felhasználónak, aki a webhelyre, vagy annak bizonyos részeire, szolgáltatásaira regisztrálni szeretne, teljes körű, naprakész, pontos és releváns információkat kell szolgáltatnia magáról. A felhasználó köteles időben tájékoztatni a Milagro-regisztrációhoz szükséges személyes adatok bármilyen változását. A Milagro fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a megadott adatok pontosságát, és megtagadhatja a felhasználó hozzáférését a webhelyhez és / vagy bármely forrásához, szolgáltatásához vagy tartalmához.

Ha bejelentkezés szükséges ahhoz, hogy hozzáférjen a Webhelyhez, vagy annak bármely részéhez, a felhasználónak minden egyes munkamenet végén ki kell jelentkeznie. A Milagro fenntartja magának azt a jogot, hogy belátása szerint kijelentkeztesse azokat a felhasználókat, akik fiókja a webhelyre történő bejelentkezést követően jelentős időtartamra készenléti üzemmódban marad.

Minden felhasználó felelősséggel tartozik a felhasználói nevének, jelszavának és egyéb adatainak titkosságáért, valamint a fiókján keresztül végzett bármilyen tevékenységért. A fiók jogosulatlan használatát vagy bármely más biztonsági jogsértést haladéktalanul közölni kell a SOGET srl honlap adminisztrátorával a feltüntetett elérhetőségi adatok felhasználásával.

A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL A WEBHELYEN KÜLDÖTT ÉRTESÍTÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK

A felhasználó vállal minden felelősséget az elküldött üzenetek tartalmáért. Elfogadja teljes felelősségét, illetve kijelenti és garantálja, hogy ezen üzenetek tartalmának jogszerű tulajdonosa, felmentve ezzel a Milagrot, és/vagy a Milagro-hoz kapcsolódó, vagy általa irányított vállalatokat, mindezek vezetőit, alkalmazottait bármilyen kártérítési felelősség alól. A felhasználó felmenti továbbá a Milagrot minden olyan felelősség alól, amelyet haramdik fél támaszt a Milagro irányába a fent említett esetekben és amelyet a felhasználó vagy a felhasználó által a weboldalhoz való hozzáférésre felhatalmazott személy magatartása okozott.

Minden olyan információ és anyag, amelyet a Felhasználó a webhelyen keresztül szolgáltat, nem minősül bizalmasnak vagy védettnek. Mint ilyen, a Milagro fenntartja magának a jogot, hogy az információt és anyagot szabadon felhasználja az általa megfelelőnek ítélt módon. Aki anyagot és / vagy információt küld, az garantálja, hogy ugyanazt közzé lehet tenni, és elfogadja, hogy a Milagro nem tehető felelőssé és semmilyen kötelezettséget nem vállal harmadik felek vonatkozásában az említett anyag és információ tekintetében.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS A SÜTIK HASZNÁLATA
A személyes adatok védelmével és a sütik jelenlétével kapcsolatban, kérjük mindig vegye figyelembe a webhhely egyes részeinél külön feltüntetett imformációkat.

ALKALMAZANDÓ JOG
A jelen dokumentum feltételei az olasz jog szerint vannak szabályozva.