VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

A 2001. június 8-i 231. számú törvényerejű rendelet bevezette a társaságok igazgatási felelősségére vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket.

Eszerint a vállaltok felelősséggel tartoz(hat)nak és ennek következtében az igazgatók vagy az alkalmazottak által a társaság érdekében vagy javára megkísérelt vagy elkövetett szabálysértésekkel kapcsolatban pénzbírsággal súlythatók.

A rendelet értelmében a társaság mentesülhet a felelősség alól, feltéve, hogy elfogadott és ténylegesen végrehajtott egy szervezeti modellt a rendelet szerinti szabálysértések megelőzése érdekében. Az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság az Igazgatótanács 2010. december 1-i határozatával a fenti rendelet rendelkezéseinek megfelelően elfogadott egy Szervezeti és Igazgatási Modellt, és kinevezett egy független kezdeményező és ellenőrző jogkörrel rendelkező Felügyelőbizottságot.

Szervezeti és vezetési modell

A dokumentum kidolgozásával a vállalat viselkedési irányelveket fogalmaz meg, amelyeket minden alkalmazottnak és partnernek be kell tartania a vállalaton belüli és kívüli kapcsolatok kezelésében. Ezeket az irányelveket az etika és az őszinteség, az integritás, a tisztesség, a törvények és rendeletek tiszteletben tartása, valamint a műveletek átláthatósága inspirálja.

Az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság szervezeti, irányítási és ellenőrzési modelljével kapcsolatos kérdéseit valamennyi érintett harmadik fél az alábbi címen teheti fel:

A Felügyelő Bizottságnak az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság címén
Via Corridoni n.19 20015 Parabiago (Milánó)

vagy küldjön egy e-mailt a következő címre: odv.milagro@albamilagro.com